Komenda cat

Może to zabrzmieć dziwnie, ale w linuksowej konsoli można edytować pliki tekstowe, bez użycia edytora tekstu, a jedynie dzięki jednemu poleceniu. Poleceniem owym jest cat. Aby zapisać jakiś tekst do pliku, należy użyć polecenia: cat > nazwa_pliku A następnie wpisać treść pliku i zakończyć edycję kombinacją klawiszy Ctrl+C. Zostanie utworzony lub nadpisany plik o podanej nazwie, z zawartością którą wpisaliśmy. Jeśli nie chcemy nadpisywać istniejącego pliku, a jedynie dopisać coś do jego końca, zamiast jednego znaku większości „>” powinniśmy użyć dwóch takich znaków: „>>”. Przy pomocy cat możemy również kopiować zawartości plików tekstowych. Na przykład komenda: cat plik1 > plik2 Skopiuje zawartość pliku o nazwie plik1 i wklei ją do pliku plik2. Aby nie stracić zawartości pliku plik2, a jedynie dopisać treść na końcu, należy znów użyć podwójnego znaku większości „>>”. Możemy w ten sposób kopiować treść do większej ilości plików, po prostu wpisując ich nazwy po kolejnych znakach większości.

Operacje na plikach i katalogach

Jedną z podstawowych czynności wykonywanych w systemie są operacje na plikach i katalogach. Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy, czy usuwanie plików jest możliwe także z poziomu konsoli w systemie Linux. Pierwszą czynnością jest kopiowanie. Służy do tego komenda cp (od angielskiego copy). Kopiuje ona pliki, jak i również katalogi z jednego miejsca na drugie: cp źródło cel gdzie celem jak i źródłem mogą być katalogi i pliki. Do przenoszenia plików i zmiany nazwy służy polecenie mv (od angielskiego move). Składnia jest bardzo podobna do poprzedniego polecenia: mv nazwa_pliku cel Jako cel możemy podać także obecny katalog i plik o innej nazwie, wtedy zostanie jedynie zmieniona nazwa pliku. Do przenoszenia katalogów służy specjalna komenda mvdir, która działa identycznie jak mv. Na usuwanie plików pozwala nam polecenie rm (od angielskiego usuń): rm nazwa_pliku Aby usunąć katalog musimy użyć komendy rmdir: rmdir nazwa_katalogu Aby utworzyć katalog używamy komendy mkdir: mkdir nazwa_katalogu.

Komendy do zarządzania użytkownikami

Użytkownicy i grupy to nieodzowne elementy systemu Linux. Oczywiście istnieją konsolowe narzędzia służące do zarządzania tymi elementami. Aby dodać nowego użytkownika do naszego systemu musimy użyć komendy adduser: adduser nazwa użytkownika Po użyciu tego polecenie powstanie nowe konto na komputerze o nazwie nazwa użytkownika. Aby ustanowić hasło dla tego nowo powstałego konta używamy polecenia passwd. Gdy zostanie ono użyte bez żadnego parametru, dostaniemy możliwość zmiany hasła obecnie zalogowanego użytkownika. Gdy po spacji podamy nazwę innego użytkownika: passwd nazwa użytkownika będziemy mogli zmienić hasło do innego konta. Aby utworzyć nową grupę w systemie używamy polecenia newgrp: newgrp nazwa grupy Aby sprawdzić jacy użytkownicy są zalogowani, skorzystamy z polecenia w. Po wpisaniu w konsoli jedynie literki „w” wyświetli nam się lista wszystkich zalogowanych użytkowników w systemie. Aby zobaczyć jako kto jesteśmy zalogowani aktualnie my, wpiszmy w konsoli who am i lub whoami (angielskie kim jestem).

Atrybuty plików

Podstawowymi parametrami plików w systemach linux są jego atrybuty. Atrybuty określają kto i co może zrobić coś z plikiem. Z pliku można czytać (r od read), można do niego zapisywać (w od write) a także można ten plik wykonać (x od execute). Czynności te może wykonywać właściciel pliku (o od owner), grupa (g od group) do której ten plik należy, użytkownik (u od user) a także wszyscy (a jak all). Do zmiany atrybutów plików służy komenda chmod. Dodanie atrybutu uzyskuje się poprzez użycie parametru + i wpisaniu literki lub literek odpowiadającym atrybutom, a ich zdjęcie poprzez analogiczne wykorzystanie minusa. Należy również zaznaczyć komu dodajemy i odejmujemy prawa do pliku. I tak na przykład komenda: chmod ugo-rw nazwa_pliku odbierze prawa do czytania i modyfikowania pliku właścicielowi, grupie i użytkownikom. Tą samą funkcję spełni komenda: chmod a-rw Aby wszyscy uzyskali dostęp do czytania pliku należałoby użyć polecenia: chmod a+r a aby wszyscy uzyskali wszelkie możliwe prawa można użyć: chmod a+rwx

Kompresja i archiwizacja danych

W systemie Linux do archiwizacji i kompresji danych używane są otwartoźródłowe narzędzia tar i gunzip. To pierwsze pakuje wszystkie pliki i katalogi do jednego pliku wynikowego *.tar, ale nie kompresuje ich. Robi to za to program gunzip, który potrafi kompresować pojedyncze pliki do plików *.gz. Razem w połączeniu z tarem potrafią spakować i skompresować pliki i katalogi do popularnego formatu tar.gz, czyli archiwum najpierw starowanego, a następnie zgunzipowanego. Aby użyć tara, należy użyć w konsoli następującej komendy: tar [parametry] nazwy plików gdzie parametrami są najczęściej „-cvf” służące do archiwizacji i „-xvf” służące do rozpakowania plików. Otrzymany tarem plik możemy wreszcie skompresować gunzipem, wpisując w konsoli polecenie: gzip [parametry] nazwa_pliku gdzie najczęściej używane zestawy parametrów to brak parametrów, które kompresuje plik do formatu *.gz, oraz „-d”, które to dekompresuje plik. Jest możliwość użycia w tarze parametru, który automatycznie skompresuje lub zdekompresuje plik gunzipem.

komputery kompy komputery cudowny wynalazek zycie bez komputera przesiadywanie przed komputerem zgubne skutki zalety komputerow n 2 kompy komputery n 2 kupno sprzetu naprawa komputerow internetowe zakupy przydatne akcesoria stale lacza n 3 kompy komputery n 3 popularne gry oprogramowanie niechciane wirusy przemoc w przestrzeni zasady korzystania n 4 kompy komputery n 4 retusz zdjec rola komputerow wady komputerow rozsadne korzystanie dostep do internetu n 5 kompy komputery n 5 pomocny komputer uzaleznienie od komputera negatywne zjawisko wielozadaniowosc wykorzystanie globalnej sieci n 6 kompy komputery n 6 maszyna do wszystkiego dzieci i komputer osoby starsze i komputer nielatwa obsluga systemy i programy n 7 kompy komputery n 7 zdrowie psychiczne i fizyczne doba sprzetow komputerowych historia komputera stacjonarny czy laptop niezbedne urzadzenie n 8 kompy komputery n 8 przydatnosc komputerow negatywny wplyw komputerow uzalezniajacy internet odpowiednie warunki zagrozenia z sieci n 9 kompy komputery n 9 zasady bezpieczenstwa komputer a wzrok srodowisko pracy granie w gry kurs obslugi komputera n 10 kompy komputery n 10 internet jako pomoc negatywny wplyw sprzetu koszty zakupu zjawisko uzaleznienia wplyw na zdrowie n 11 kompy komputery n 11 gry komputerowe komputer a psychika internetowi oszusci dbanie o sprzet agresja komputerowa n 12 kompy komputery n 12 kontakty przez internet ograniczanie wyobrazni dzieci odbiorcy postawa przy komputerze problemy zdrowotne n 13 kompy komputery n 13 komputer a stan zdrowia popularnosc sprzetu komputerowego kontrola przy komputerze zdrowie a komputer komputer na prezent n 14 kompy komputery n 14 naprawa sprzetu akcesoria komputerowe sklepy komputerowe wykorzystanie komputerow dziecko przed komputerem n 15 kompy komputery n 15 wplyw na wzrok przydatny wynalazek era komputerow pierwszy komputer uzaleznienie od internetu n 16 kompy komputery n 16 oferty w internecie sprzet komputerowy cudem techniki kupno odpowiedniego sprzetu wielofunkcyjnosc zasady bezpiecznej pracy n 17 kompy komputery n 17 negatywne zjawisko komputera bezpieczne uzytkowanie ergonomia obslugi bhp komputera anonimowosc w sieci n 18 kompy komputery n 18 zabezpieczanie danych mlodziez i komputer internetowe znajomosci prawidlowe korzystanie komputer nie taki bezpieczny n 19 kompy komputery n 19 komputer jako wynalazek zakup komputera pierwszy zestaw cud techniki komputer i zdrowie n 20 kompy komputery n 20 dlugotrwale korzystanie z komputera nowe technologie pomysl na biznes programy edukacyjne antywirusy n 21 kompy komputery n 21 komputer w korporacji bezpieczna praca szkodniki komputerowe kursy komputerowe komfortowe warunki n 22 kompy komputery n 22 netbeans jezyk programowania c programowanie c komendy systemu linux komenda ssh n 23 kompy komputery n 23 komenda cat operacje na plikach i katalogach komendy do zarzadzania uzytkownikami atrybuty plikow kompresja i archiwizacja danych n 24 kompy komputery n 24 tworzenie bezpiecznych hasel bezpieczenstwo hasel ubuntu wikipedia strony internetowe n 25 kompy komputery n 25 karty graficzne programy open source przegladarki grafika formaty plikow graficznych